Rekrutacja do nas

Nasz ośrodek edukacyjny prowadzony jest od lat, stanowiąc jeden z najbardziej ciekawie prezentujących się swą ofertą typów placówek intelektualnego rozwoju o charakterze niepublicznym. Wyróżniamy się na terenie całego naszego region, ściągając spore grono  zainteresowanych naszymi usługami uczniów mających ochotę rozszerzać swą wiedzę – zarówno ucząc się na kierunkach typowo porównywarka ubezpieczeń oc i ac teoretycznych, jak także praktycznych. W naszych murach mile widziani są wszyscy, który mają na celu zdobycie nowego zawodu bądź uzupełnienie i pogłębienie swego wykształcenia.

Rekrutacją obejmujemy osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia bądź przekroczą ten  pułap wiekowy w roku kalendarzowym, kiedy podejmują naukę. Nabór na studia w naszej uczelni wyższej prowadzimy dwa razy do roku, natomiast na kursy https://www.opalinski.eu/ i studia podyplomowe obowiązuje rekrutacja ciągła. W szkołach poza szkołą wyższą jest zupełnie darmowa nauka.

Umożliwiamy rozpoczęcie kształcenia zarówno w semestrze jesiennym, jak także wystartowanie z rozwojem intelektualnym w semestrze wiosennym. O tym, kto dostanie się do naszej placówki- na etapie wyższym- decydują wyniki egzaminu maturalnego jak także oceny pozyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Jeżeli natomiast chodzi o wszelkie inne formy rozwoju, jakie prowadzimy w ramach naszego kompleksu, zapraszamy wszystkich bez wyjątku.

Jedynym wymogiem jest kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, do jakich zaliczają się kwestionariusz osobowy odpowiednio wypełniony (druk można otrzymać w naszej siedzibie bądź pobrać z naszej strony www), świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (wymagany jest oryginał), jedna fotografia legitymacyjna oraz dowód osobisty.