Uczelnia wyższa

Ukończyłeś szkołę średnią w postaci technikum lub liceum ogólnokształcącego? Zapraszamy cię do naszej uczelni wyższej, którą z powodzeniem prowadzimy od wielu lat, rozwijając zakres umiejętności i zdolności absolwentów chcących rozwijać się w obranym kierunku, zyskując tytuł magistra lub dyplom licencjata. W siedzibie naszego ośrodka kształcenia prowadzona jest szkoła wyższa dostępna w trybie niestacjonarnym, zupełnie bezpłatnie.

Rekrutacja odbywa się dwa razy do roku- przyjęcia prowadzimy zarówno na semestr zimowy, jak również letni. Naszym studentom proponujemy studia pierwszego stopnia, a tym, którzy pomyślnie go ukończą, studia stopnia drugiego. Zapewniamy, iż jako uczelnia niepubliczna podlegamy ministerstwu edukacji, więc pozyskiwane w ramach kształcenia w naszych murach dyplomy i tytuły są równoważne do tytułów otrzymywanych po Renta alimentacyjna co to jest ukończeniu studiów na poziomie szkół wyższych publicznych typu uniwersytety. W naszej szkole masz możliwość rozwijania się na takich kierunkach jak administracja, prawo, dziennikarstwo, socjologia, psychologia i szereg innych ciekawych kierunków. Zachęcamy do bliższego zaznajomienia się z naszą ofertą obejmującą nie tylko standardowe uczenie na poziomie wyższym, ale także programy nauczania obejmujące wiele zajęć dodatkowych o charakterze poza dydaktycznym takich jak spotkana z doradcą zawodowym czy też koła naukowe.

Każdy nasz student ma sposobność spróbowania swoich sił w obranym kierunku rozwoju intelektualnego na praktykach w różnorodnych miejscach, ściśle związanych z charakterem studiów. Gwarantujemy niskie stawi cenowe i rabaty na kolejne poziomy kształcenia oraz kursy uzupełniające bądź studia podyplomowe.